Környezetvédelmi felelősségbiztosítás

2024. január 1-jétől életbe lépett a 681/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet, amely előírja a hulladékgazdálkodó és hulladéktermelő szervezetek számára a környezetvédelmi felelősségbiztosítás kötelező megkötését. A biztosítás az előre nem látható környezeti károk felszámolásával kapcsolatos helyreállítási intézkedések költségének megtérítésére nyújt fedezetet.

Hulladéktermelőnek minősül

A tárgyévet megelőző mind a 2 évben a telephelyén termelt és birtokolt hulladék mennyisége:

a) veszélyes hulladék esetén a 200 kg-ot

b) nem veszélyes hulladék esetén a 2000 kg-ot, – ide nem értve a c) pontot

c)nem veszélyes építési-bontási hulladék esetén az 5000 kg-ot meghaladja

Hulladékgazdálkodási engedélyhez vagy nyilvántartásba vételhez kötött tevékenységet végeznek, ide nem értve a hulladéklerakó üzemeltetőjét → hulladékgazdálkodó.

A 1013/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott célból Magyarország területére hulladékot behoznak, kivisznek vagy átszállítanak.