Gépjármű tulajdonosi jogvédelem biztosítás

Előfordult már Önnel, hogy baleset érte a gépjárművét, de az így keletkezett kára nem, vagy nem teljes mértékben térült meg?

Jogi képviselet és tanácsadás az ügyfelek részére, továbbá az ehhez szükséges költségek finanszírozása. A szolgáltatás magába foglalja egy esetleges pervesztés esetén az ellenérdekű fél költségeinek kifizetését is, megszabadítva az ezzel kapcsolatos anyagi tehertől az ügyfelet.

Szolgáltatási területek

Várakozási idő nélkül Európa területi hatállyal:

  • jogi tanácsadás
  • szerződéses jogvédelem
  • kártérítési jogvédelem
  • kártérítési igények (személyi sérülés, vagyoni károk, sérelemdíj követelése),
  • büntetőjogi és szabálysértési ügyek (gondatlan szabálysértés esetén),
  • gépjármű okmányok védelme, visszaszerzése,
  • óvadék szolgáltatás
  • ügyvédi munkadíj
  • végrehajtási eljárás költségeinek térítése

3 hónap várakozási idő után Magyarország területi hatállyal:

  • szerződéses jogvédelem (gépjármű adásvétel, leasing szerződések, javíttatás, biztosítási szerződések (KGFB, Casco stb.)